Klicka nedan för att skicka in en biljett för garantisupport.

För att få ditt produktfel eller felkrav accepterat och bearbetat korrekt, tänk på följande:

  • Garantikrav måste lämnas in https://ceramicpro.com/warranty-support/ Garantikrav accepteras eller mottas inte på någon annan plats eller metod och kommer sammanfattningsvis inte att lämnas in. Alla garantianspråk får ett supportbiljettnummer. Behåll det här numret för att visa att ditt anspråk har lämnats in.
  • För att exakt identifiera ditt fordon ska du inkludera ditt fullständiga 17-siffriga VIN (eller HIN för marina fordon) utan detta kommer ditt anspråk att vara ofullständigt och inte granskas.
  • Dokumentation via bilder eller video krävs för att bedöma påståendet för att fastställa orsaken. Utan dessa kommer anspråket att vara ofullständigt och inte granskas.
  • För att validera produktfel som orsak; Ceramic Pro måste meddelas om alla anspråk som rör produktprestanda inom 30 dagar efter inträffandet;
  • All applikation, återanvändning, reparationsarbete eller annat arbete som utförs på den belagda ytan måste appliceras / appliceras på nytt eller repareras av en auktoriserad Ceramic Pro-agent efter godkännande från Ceramic Pro.

Inte alla anspråk kommer att godkännas, men alla kommer att granskas mot garantivillkoren som ingår i ditt köp.