Garanti

Garantipolicy

Garantikrav måste lämnas tillGarantisupport . Underlåtenhet att lämna in ett garantianspråk via vårt supportsystem kommer automatiskt att avvisa garantianspråket. Alla garantianspråk får ett supportbiljettnummer. Behåll det här numret för att visa att ditt anspråk har lämnats in. Det här numret kan också användas för att referera till ditt anspråk.

Om produktfel är en del av ditt garantianspråk krävs att bilder och videor skickas in för att behandla eventuella garantianspråk. Var noga med att inkludera dem i din första biljettinlämning för att säkerställa den snabbaste lösningen på garantianspråket.

Det första steget i alla garantianspråk på att produktens prestanda har misslyckats är alltid att besöka en Ceramic Pro-certifierad installatör för att få en professionell uppfattning om produktens finish. Underlåtenhet att ha en professionell rapport från en certifierad installatör av Ceramic pro kommer alltid att leda till att garantianspråk avvisas.

Ceramic Pro-agent måste meddelas om alla anspråk på grund av att produkten inte fungerar tillfredställande inom 30 dagar efter det att det inträffat.

All applikation, återanvändning, reparationsarbete eller annat arbete som utförs på den behandlade ytan måste appliceras / appliceras på nytt eller repareras av en auktoriserad Ceramic Pro-agent efter godkännande från Ceramic Pro.

Garantidokument

Ladda ner garantiinformation.